Personakt Antavla

XIII:5123, XIII:6147 Olof PERSSON

Bonde i Åmotsby.

Far:XIV:10245, XIV:12293 Per? OLSSON?
Mor:XIV:10246, XIV:12294 Kristin?

Domprotokoll:1579-12-10 Åmot 1)Laga ting Ockelbo:
Olof Persson i Åmot saker för ?, konungen 16 p.
 
Bosatt:1582 Åmot 1)Ränta:
Åmot Hans Andersson 2 1/2 öresland
Skatt 1 hund
årlig häst 4
konungs häst 4
dagsv 6

Tionde Åmot:
Hans Andersson 1/2 sp 1 f
Olof Persson 1/2 sp 1 f
 
Bosatt:1583 Åmot 1)Ränta:
Åmot Olof Persson
skatt 1/2 hund 48 os 12?
årliga hästar 4
konungs hästar 4
dagsv 6

Tionde:
Hans Andersson 3 sp korn
Olof Persson 2 sp korn
 
Bosatt:1584 Åmot 1)Ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 12 p land
skatten 1/2 hund 48 os 12?
årliga hästar 4
konungs hästar 4
dagsv 6

Tionde:
Hans Andersson 2 sp korn
Olof Persson 1 1/2 sp korn
 
Bosatt:1585 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Larsson (?)

Tionde:
Åmot Hans Andersson 1 spn
Olof Persson 2 spn.
 
Bosatt:1586 Åmot 1)Ränta:
Åmot Olof Larsson 2 1/2 öresland
skattejärn 1 hundradt
dagsverken 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 sp 1 f korn
Olof ? 3 f korn.
 
Bosatt:1587 Åmot 1)Ränta:
Åmot Olof Larsson 2 1/2 öresland
skattejärn 1 hundradt
dagsv 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Tionde:
Åmot Per Larsson 1 sp korn
Olof Persson 1 sp korn
 
Bosatt:1588 Åmot 1)Ränta:
Åmot Olof Larsson 2 1/2 öresland
skattejärn 1 hund 12 os
dagsv 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Tionde:
Åmot Per Larsson 1 ?
Olof Persson 1 ?
 
Bosatt:1589 Åmot 1)Ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land, knekt 1/2
skattjärn 1 hund 12 osmund
dagsv 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Tionde:
Åmot Per Larsson 1 f korn
Olof Persson 1/2 sp korn
 
Bosatt:1590 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmotet Olof Persson 2 1/2 öre 6 p land.
skattjärn 1, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 2 1/2.
Per Jönsson 1/2.
 
Bosatt:1591 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land.
skattjärn 1 hund 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 1/2 spn korn.
P Jönsson 1/2 spn korn.
 
Bosatt:1592 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land.
skattjärn 1 hund 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 1/2 spn korn.
Per Jönsson 1 spn korn.
 
Bosatt:1593 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land.
skattjärn 1 hundt 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 spn korn, R.
P Jönsson 1/2 spn korn.
 
Bosatt:1594 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p.
? 1/2 part skattjärn 1 h 12 os, dagsverken 6.
årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Nils Persson i Åmot en halv part vid sin brod. Olof Persson.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1/2 span korn
P Jönsson 1/2 R.
 
Bosatt:1595 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land
skattjärn 1 hund 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 spn, R 1 ?, R
Nils Persson 1/2 spn, R.
 
Bosatt:1597 Åmotsby Nr 1, Åmot 2)
Bosatt:1597 Åmot 1)Årlig ränta (1596 saknas Ockelbo):
Åmot Olof Persson 2 1/2 öre 6 p land, knekt 1/2 frihet(?)
skattjärn 1 hundt 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1/2 sp korn 1/12 råg
Nils Persson 1/2 sp korn 1 råg
 
Bosatt:1598 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 1/2 öre 6 p land, knekt 1/2 fri
skattjärn 1 hundt 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 sp korn
Nils Persson 1/2 sp korn
 
Bosatt:1599 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land, knekt 1/2 fritt
skattjärn 1 h 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1/2 sp korn
Nils Persson 1 k korn

----
Nils Persson i Åmot -1/2 givit mig sin bror Olof Persson.
 
Bosatt:1600 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Pärs? 2 öresland 18 p land.
knekt 1/2 fri, Skattejärn 1 hund 12 os. dagsverken 6, årlige häst 4, konungs häst 4.

Tionde:
Åmot Olof Persson 1/2 spann korn
Nils Persson -
 
Bosatt:1602 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Per Larsson 2 öre 18 p land, knekt fri
skattjärn 1 h 12 os, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Tionde:
Åmot -

----
Nils Persson i Åmot...
----
Laga ting i Ockelbo december 1601... kammarrådets brev uppläst... utfattige och arme män sina utlagor förmildrade bliva... sina årliga utlagor efterkomma... som platt intet hava sig till födo och inte föder 2 eller 3 kor, själva hemmanet undantaget... Olof Persson i Åmot...12 edsvurna uti fogdens och lagmannens närvaro...
 
Bosatt:1605 Åmotsby, Åmot 1)Årlig ränta 1605 efter nya rannsakningen:
Åmot ?
Olof Persson 2 öresland 18 p land sår 3 spann.
Järn 5 1/2, dagsv 6, årliga, konungs 4.
 
Bosatt:1606 Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öre 18 p land, ogild jord.
skattjärn 5 1/2#, dagsverken 6, årliga hästar 4, konungs hästar 4.

Mantal:
Åmot Olof Persson 3
Nils Jönsson
 
Bosatt:1607 Åmot 1)Ränta:
Åmot är nött ogild jord
Olof Persson 2 ö 18 p land sår 3 sp äng till 8 lass
järn 5 1/2 #
dagsv 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Tionde Gästrikland -
 
Bosatt:1608 Åmot 1)Ränta:
Åmot ogild jord
Olof Persson 2 ö 18 p land sår 3 sp äng till 8 lass
järn 5 1/2 #
dagsv 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Tionde Gästrikland -
 
Bosatt:1609 Åmot 1)Ränta:
Åmot ogild jord
Olof Persson 2 ö 18 p land sår 3 sp äng till 8 lass
järn 5 1/2 #
dagsv 6
årliga hästar 4
konungs hästar 4

Mantal:
Åmot Olof Persson 1
 
Bosatt:1610 Åmotsby, Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot Olof Persson 2 öresland 18 p land sår 3 sp äng? 8 lass.
Skattejärn 5 1/2, dagsv 6, årliga 4, konungs 4.

Mantal:
Olof Persson med sin hustru 6 p.
Dotter en 1 p.
 
Domprotokoll:1610-11-09 Åmot 3)Simon Pålsson i Mojsjön... Olof Persson i Åmot... Äng...
Domprotokoll:1610-11-09 Åmot 3)Olof Persson i Åmot kärade till Olof Persson i Källsjön att han hade gjort giller på hans skog.
Bosatt:1611-07-16 Åmot 1)Hjonelagsregister Åmot:
Olof Persson med sin hustru 6p
son 1 2p
dotter 1 1p
 
Bosatt:1611-09-12 Åmot 1)Mantal Åmot:
Olof Persson med sin hustru 6p
dotter 1p
 
Bosatt:1612 Åmot 1)Ränta:
Åmot Ogild jord
Olof Persson 2 öre 18 p sår 3 sp äng 8 lass
Järn 5 1/2 #
Dagsv 6
Årlig häst 4

Tionde:
Åmot Olof Persson 1 sp korn 1 1/2 sp råg
Kirstin? vidua (änka?) 3 fat korn 1/2 sp råg

Konungs häst 4
 
Bosatt:1618 Åmotsby, Åmot 1)Årlig ränta:
Åmot ogill jord (?)
Olof Persson 2 öresland 18 p land sår 3 spann äng 8 lass
Järn 5 1/2, Dagsv 6, årlig 4, konungs 4.

Tionde:
Åmot Olof? Persson 3 råg ? korn.
 
Rotering och utskrivning:1623 Åmot 4)Åmot Eric Olofsson, Olof Nilsson...
Åldriga och vanföra? som är inhysta hos sina barn:
...Olof Pedersson i Åmot.
 
Domprotokoll:1629-09-07 Åmot 3)Olof Persson i Mo... sina vargeringsmän Olof Persson i Åmot...

Barn med ?

Barn:
Jöns OLOFSSON
Eric OLOFSSON (- 1650?)
Anna OLSDOTTER
XII:2562, XII:3074 OLSDOTTER

Noteringar

1604 rta Åmot Per Larsson 2 öre 18 p land, tionde Åmot -.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1579 Domprotokoll 1579-12-10 Åmot.  1)
1582 Bosatt 1582 Åmot.  1)
1583 Bosatt 1583 Åmot.  1)
1584 Bosatt 1584 Åmot.  1)
1585 Bosatt 1585 Åmot.  1)
1586 Bosatt 1586 Åmot.  1)
1587 Bosatt 1587 Åmot.  1)
1588 Bosatt 1588 Åmot.  1)
1589 Bosatt 1589 Åmot.  1)
1590 Bosatt 1590 Åmot.  1)
1591 Bosatt 1591 Åmot.  1)
1592 Bosatt 1592 Åmot.  1)
1593 Bosatt 1593 Åmot.  1)
1594 Bosatt 1594 Åmot.  1)
1595 Bosatt 1595 Åmot.  1)
1597 Bosatt 1597 Åmotsby Nr 1, Åmot.  2)
1597 Bosatt 1597 Åmot.  1)
1598 Bosatt 1598 Åmot.  1)
1599 Bosatt 1599 Åmot.  1)
1600 Bosatt 1600 Åmot.  1)
1602 Bosatt 1602 Åmot.  1)
1605 Bosatt 1605 Åmotsby, Åmot.  1)
1606 Bosatt 1606 Åmot.  1)
1607 Bosatt 1607 Åmot.  1)
1608 Bosatt 1608 Åmot.  1)
1609 Bosatt 1609 Åmot.  1)
1610 Bosatt 1610 Åmotsby, Åmot.  1)
1610 Domprotokoll 1610-11-09 Åmot.  3)
1610 Domprotokoll 1610-11-09 Åmot.  3)
1611 Bosatt 1611-07-16 Åmot.  1)
1611 Bosatt 1611-09-12 Åmot.  1)
1612 Bosatt 1612 Åmot.  1)
1618 Bosatt 1618 Åmotsby, Åmot.  1)
1623 Rotering och utskrivning 1623 Åmot.  4)
1629 Domprotokoll 1629-09-07 Åmot.  3)
1650? Sonen Eric OLOFSSON dör omkring 1650 Åmotsby, Åmot 5).

Källor

1)Landskapshandlingar Gästrikland
  
2)Jordebok
  
3)Gästriklands domsaga
  
4)Rotering och utskrivningslängd
  
5)Mantalslängder