Personakt

Anders ANDERSSON

Bosatt:1667 Åmot 1)Anders Andersson med hustru.
Bosatt:1670 Åmot 1)Anders Andersson med hustru, dräng och piga.
Rotering och utskrivning:1671 Åmot 2)Åmot Eric Svensson 1 1/2, Anders Andersson 1 1/2.
Rotering och utskrivning:1674-01-26 Åmot 2)5:e roten Åmot Anders Andersson.
Testamente:1686-07-03 Åmot 3)Enligt 1692-01-29:
Lars Larsson i Åmot på Anders Andersson ibid honom uppgjorda testamente 1686-07-03
 
Domprotokoll:1688-06-21 Åmot 3)testamente som Anders Andersson i Åmot haver upprättat med Lars Larsson från Solberga och Torsåker om dess hemmans besittning efter... fattade instrument 1677-09-07...

Sambo med Anna OLSDOTTER

Domprotokoll:Åmot 3)167?-03-15
Anders Nilsson i Tomtnäs blev... av hustru Anna i Åmot... han vill taga hemmanet av henne... tingdom 1663-08-22 att hustru Anna efter den dagen skall vara... Anders inlade... skrift av 1594-12-18 att hans fader hade ? i Åmots hemman 12 ? som han förmente hava rätt till.
Rätten kan ej gå ifrån förra tingdom. Anders Andersson i Åmot inlade ett testamente dombrev av 1667-07-20 och testamente skrift av 1668-05-04 förmälandes att Anders Andersson och hans hustru Anna hava varandra testamenterat och givit... skall Jon Svenssons hustru Gölug i Norrbo och förmente...
 
Domprotokoll:1667-07-20 Åmot 3)h. Anna Åmotet testamenterat Anders Andersson sitt hemman i Åmot.
Domprotokoll:1668-06-27 Åmot 3)Anders Andersson i Åmot och hans hustru Anna... Anna Olofsdotters arvsjord i Åmot... Eric Svensson i Åmot.
Domprotokoll:1671-12-04 Åmot 3)Anders Andersson i Åmot presenterade en testamente skrift... att hustruns moder syster hustru Anna Olofsdotter testamenterat honom, hans hustru sin arvejord i Eric Svenssons hemman i berörda Åmot och hennes... samt alla lösören och... Eric Svensson om han ville samma testamente bestrider till han intet... över hans och hustru Anna...
Domprotokoll:1678-11-08 Åmot 3)1678?-11-08
Lars Larsson Åmot testamente 1668-08-04 Anders Andersson sin hustru Anna Olofsdotter 1667-07-20.
 

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1667 Bosatt 1667 Åmot.  1)
1667 Domprotokoll Anna OLSDOTTER 1667-07-20 Åmot.  3)
1668 Domprotokoll Anna OLSDOTTER 1668-06-27 Åmot.  3)
1670 Bosatt 1670 Åmot.  1)
1671 Rotering och utskrivning 1671 Åmot.  2)
1671 Domprotokoll Anna OLSDOTTER 1671-12-04 Åmot.  3)
1674 Rotering och utskrivning 1674-01-26 Åmot.  2)
1678 Domprotokoll Anna OLSDOTTER 1678-11-08 Åmot.  3)
1686 Testamente 1686-07-03 Åmot.  3)
1688 Domprotokoll 1688-06-21 Åmot.  3)

Källor

1)Mantalslängder
  
2)Rotering och utskrivningslängd
  
3)Gästriklands domsaga