Personakt

X:805, X:965 Lars JÖNSSON

Bonde.

Arbete:1710 Åmotsby Nr 1, Åmot 1)Enligt 1755-09-30. Eric Svensson övertog Åmotsby nr 1 år 1696 efter sin fader. Han sålde år 1710 till Jöns Larssons fader efter att ha kommit i skuld under de svåra krigsåren.
Domprotokoll:1710-09-12 Åmot 1)
Arbete:1711 Åmotsby Nr 1, Åmot 2)
Arbete:1711 Åmot 3)
Domprotokoll:1711-05-22 Åmot 1)Bonden Lars Jönsson i Åmot och handelsman Lars Ersson Hammar angående en häst som västgöten försålt till Lars Jönsson.
Domprotokoll:1712-02-14 Åmot 1)Lars Ersson Hammar... vid Ockelbo ting 1711-05-23 mot Lars Jönsson Åmot och funnit det vara ? för den svåra farsotens skull blev hindrad att den tiden här infonna sig...
vilket rätten prövar vara laga förfall och därför å nyo upptagit... att hästen som Lars Jönsson i Åmot köpt av Hammar...
 
Köpt:1712-10-06 Åmotsby Nr 1, Åmot 1)Per Larsson... hans son Lars Åman...
Karin Larsdotter gift i Högbo...
Brita Larsdotter gift i Böle...
1712-10-06 hemmanet nr 1 i Åmot åt Lars Jönsson därstädes vilket han av Eric Svensson i berörda by tillhandlat... Lars Jönsson som självt inköpt hemmanet nr 1 Åmot avstått det samma till sin son Jöns Larsson med villkor att dennes syskon skulle laga lösen avklara 100 dal kopp för broders samt 50 dal... för systerlotten... Jöns Larssons broder Per Larssons son huggarkarlen? Lars Persson Åman varit oberättigad? till någon del i hemmanet som han ska sedermera till dagakarlen Per Andersson försålt som ? arvslott sin broders dotter köp återgå och Jöns Larssons enda dotter Kerstin Jönsdotter... ensam ägare till hela hemmanet vilket gått i arv till hennes ? barn, son Per Jönsson... syster Margareta och Kerstin Jönsdotter...

Enligt 1806-02-03:
Bonden Lars Jönsson 1712-10-06 erhållit fastebrev, det han haft fyra barn, sönerna Jöns och Per samt döttrarna Karin och Brita av vilka sönerna erhållit 12 pgl vardera samt döttrarna 6 pgl vardera och att Jöns Larssons enda dotter Kerstin som varit gift med Jöns Persson tillfalligt ? hela lott 12 pgl, med honom sammanavlat ? barn nämligen sonen Per Jönsson och döttrarna Margareta samt Kerstin Jönsdotter av vilka efter lag sonen 6 pgl och döttrarna 3 pgl vardera... Lars Jönssons döttrar Karin och Brita Larsdöttrar...
 
Arbete:1713 Åmot 3)
Köpt:1713 Åmot 3)Köpt (hemmanet Åmotsby nr 1 ?) av Eric Svensson för 293.
Arbete:1714 Åmot 3)
Domprotokoll:1719-05-25 Åmot 1)
Bosatt:1731 Åmotsby Nr 1, Åmot 4)
Arbete:1735 Åmotsby Nr 1, Åmot 2)
Död:före 1740-02-25 Åmotsby Nr 1, Åmot 1)Anders Janssons hemman i Kvarnåsen...
Jöns Larssons avlidna fader Lars Jönsson... köpt hästar av Anders Janssons fader Jan Andersson...
 
Domprotokoll:1804-09-17 Åmotsby, Åmot 1)Kolaren Per Andersson Åmots bruk och Kerstin Jönsdotter... sålt arvejord... Bonden Per Jönsson i Åmot...
Lars Jönsson i livstiden varit ägare av hemmanet Nr 1 Åmot om ett öres och 12 penningaland. Det han haft 3ne söner Per, Jöns och Lars. Äldsta sonen Per, är död, och efterlämnade en son benämd Lars Åman. Den andra sonen Jöns (Ågren?) är död, och hans dotter Kerstin som varit gift med Jöns Persson besuttit hela hemmanet varav hon skall ärvt 12 pgl samt inköpt lika stor lott och Kerstin Jönsdotter haft ? barn,
1. Per Jönsson som nu åbor hemmanet.
2. Margareta Jönsdotter gift med kolaren Anders Andersson vid Åmots bruk.
3. Kerstin Jönsdotter som ingått giftermål med dagakarlen Per Andersson vilka ? genom köp med Lars Åman blivit ägare till hans ärvda 12 penningaland. Dessa Per Andersson samt Kerstin Jönsdotter äga 2ne söner Jöns och Anders...

Lars Jönsson tredje son benämd Lars ? skall vara genom döden avgången.
...Kerstin Jönsdotter... överlåtit 6 penningaland...
...Lars Jönsson tredje son Lars... 2ne döttrarna Karin och Brita vilka är döda... Karin och Brita Jönsdöttrar... 1798-10-02 avhandling...
 

Barn med ?

Barn:
IX:403, IX:483 Jöns LARSSON (1700? - )
Lars LARSSON
Per LARSSON
Brita LARSDOTTER
Karin LARSDOTTER

Noteringar

1722 Åmot nr 1 1 1/2 öresland. Åmot nr 2 lika stort.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1710 Arbete 1710 Åmotsby Nr 1, Åmot.  1)
1710 Domprotokoll 1710-09-12 Åmot.  1)
1711 Arbete 1711 Åmotsby Nr 1, Åmot.  2)
1711 Arbete 1711 Åmot.  3)
1711 Domprotokoll 1711-05-22 Åmot.  1)
1712 Domprotokoll 1712-02-14 Åmot.  1)
1712 Köpt 1712-10-06 Åmotsby Nr 1, Åmot.  1)
1713 Arbete 1713 Åmot.  3)
1713 Köpt 1713 Åmot.  3)
1714 Arbete 1714 Åmot.  3)
1719 Domprotokoll 1719-05-25 Åmot.  1)
1731 Bosatt 1731 Åmotsby Nr 1, Åmot.  4)
1735 Arbete 1735 Åmotsby Nr 1, Åmot.  2)
<1740 Död före 1740-02-25 Åmotsby Nr 1, Åmot.  1)
1804 Domprotokoll 1804-09-17 Åmotsby, Åmot.  1)

Källor

1)Gästriklands domsaga
  
2)Röklängder
  
3)Åmots bruk kapitalbok
  
4)Jordebok